Forsendelsespolitik

Salgs- og leveringsbetingelser

Arrangøren
Jysk Fynske Medier P/S
Bugattivej 8
7100 Vejle
CVR: 36503335
Kontaktperson: Kundeservice
Telefon: 6545 5859 - Hverdage kl. 9-15
E-mail: avisfordele@jfmedier.dk
Salgs- og leveringsbetingelser
Følgende betingelser er gældende for:
Jysk Fynske Medier P/S
Bugattivej 8
7100 Vejle
Tlf: 6545 5859 - Hverdage kl. 9-15
Email: avisfordele@jfmedier.dk
CVR: 36503335
Herefter benævnt Jysk Fynske Medier P/S
§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
Ved køb på Nembillet.dk accepterer du at Jysk Fynske Medier P/S, der driver Nembillet.dk, udelukkende formidler salg af billetter mellem billetkøberen og aftaleparten.
Ved køb på Nembillet.dk accepterer du at modtage en elektronisk henvendelse med en opfordring til at anmelde købsoplevelsen.
§ 2. BETALING
Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.
Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.
Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.
§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering sker enten via direkte download samt elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) straks efter betaling, eller ved valg af postforsendelse, fremsendt med PostDanmark som almindelig brevpost næste hverdag. Pengene hæves på dit betalingskort når billetten afsendes.
I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annulleres.
§ 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Du accepterer som kunde at Jysk Fynske Medier P/S opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.
Jysk Fynske Medier P/S overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.
Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.
Jysk Fynske Medier P/S videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.
§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING
Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.
Billetten erstattes ikke ved bortkomst, men kan genfremsendes elektronisk eller pr brevpost.
Billetten kan KUN refunderes af arrangøren og KUN i tilfælde af aflysning
Bestillings og leveringsgebyrer refunderes ikke.
Jysk Fynske Medier P/S har intet vedrørende arrangørens eventuelle betalingstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement.
Al henvendelse herom rettes til arrangøren, kontaktoplysninger forefindes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt.
Moms udgør 20% af billetsummen inklusive billetgebyr såfremt der er pålagt moms på arrangementet.
§ 6. FORTRYDELSESRET
Jysk Fynske Medier P/S fungerer udelukkende som formidler af salg af billetter mellem kunden og den arrangør der sælger billetterne via Jysk Fynske Medier P/S's onlinesystemer.
Bemærk: I henhold til "Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 12" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.
 
§ 7. AFTALEÆNDRINGER
Jysk Fynske Medier P/S har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.
 
§ 8. LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Aarhus.
§ 9. REJSEVILKÅR VED KØB AF PAKKEREJSE
Når du køber en pakkerejse via Jysk Fynske Mediers Fordelsklubber accepterer du samtidig følgende rejsevilkår.
Når købet er gennemført modtager du et værdibevis, der benyttes som reference. Hvis du er i kontakt med vores kundeservice, vil man typisk spørge efter værdibevisets ID-nummer for at finde bestillingen.
Eventuelle øvrige billetter, rejsedokumenter eller koder, der skal benyttes for at bestille rejsen vil blive fremsendt elektronisk pr. e-mail. Det vil fremgå på den enkelte aftale, hvornår at disse fremsendes. Som kunde på Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne har man efter købet pligt til at kontrollere sine billetter for fejl - herunder stavefejl - eller mangler. I enkelte tilfælde vil f.eks. ændring af navn pga. stavefejl kunne koste et gebyr, der opkræves særskilt.
Eventuelle ændringer eller annulleringer af rejsen kan udelukkende foretages af den person, der har foretaget købet via Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne. Ønskes rejsen overdraget til anden side, så skal dette altid undersøges af Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne ved henvendelse i rimelig tid inden afrejse. Eventuel omkostning for en overdragelse vil altid påhvile kunden ligesom at ikke alle rejser vil kunne overdrages.
Ved rejser med fly gælder at check-in i lufthavnen, som udgangspunkt skal foretages 2 timer før flyafgang. De fleste check-in lukker senest 1 time før flyafgang, men det er op til kunden at gøre sig bekendt med check-in tidspunkter, da disse kan ændre sig. Tjek dette via rejseselskabet eller lufthavnen i god tid inden afrejse. Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne erstatter ikke, hvis man møder for sent op i lufthavnen i forbindelse med rejsen. Flytider på rejsedokumenter er i udgangspunkter i lokale tider, men bemærk at flyrejsetider kan ændres og i udgangspunkter derfor kun er vejledende. Bagageregler for den enkelte rejse fremgår af Dealen, men hvis du er i tvivl, så kontakt vores kundeservice eller rejseselskabet.
Husk at medbringe gyldigt pas og evt. visum når du rejser. Bemærk at nogle lande har udvidede krav til hvornår at pas skal/må udløbe og at der kan være krav om at passet skal have en gyldighed á f.eks. 6 måneder efter hjemrejse. Ligeledes kræver nogle lande at passet har ledige sider. Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne er ikke ansvarlig, hvis dit pas ikke lever op til paskrav i landet, hvor du rejser til.
Husk at hvis du rejser inden for EU, så bør du medbringe det blå sygesikringsbevis, men at dette ikke gælder ved rejser uden for EU. Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne anbefaler at du tilkøber eller har særskilt rejseforsikring. Kontakt eventuelt dit forsikringsselskab i god tid inden afrejse for råd & vejledning.
Hvis du - eller en ledsager på din rejse - er gravid, anbefaler Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne at det specifikke flyselskab kontaktes for information om de præcise regler. Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne anbefaler at dette gøres inden købet foretages. Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle rejser, der ikke kan gennemføres pga. graviditet eller flyselskabers regler om dette.
Bemærk at nogle af de udbudte rejsemål kræver - eller har anbefalinger om - vaccinationer. For information herom kontakt egen læge eller Statens Seruminstitut. Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne kan ikke stilles ansvarlig for følgesygdomme, sygdom i forbindelse med vaccination eller eventuelle hjemrejseomkostninger i forbindelse med sygdom. Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne anbefaler at man altid tegner rejseforsikring.
Ved bestilling og gennemførelse af en rejse købt på Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne forpligter køber sig til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne og samarbejdspartnere og relevante myndigheder fastsætter. Dette gælder også i forbindelse med transport, tilslutning og på fly/hotel. Eventuel overtrædelse kan betyde øvrige omkostninger, der foretages for egen regning og Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne kan ikke gøres ansvarlig herfor. Dette gælder også i forbindelse med bortvisning eller øjeblikkelig hjemrejse for egen regning.
Ved fejl eller mangler på destinationen skal der rettes henvendelse til opholdsstedet med det samme. Umiddelbart herefter skal der også rettes henvendelse til Jysk Fynske Mediers Fordelsklubberne på avisfordele@jfmedier.dk. Husk her at beskriv klagen, samt hvem der er klaget til på stedt og hvornår. Hvis Fordelsklubberne først modtager klagen efter hjemkomst, vil klagen blive afvist uden kompensation fra Fordelsklubberne.
Ansvarsbegrænsning og forbehold
Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til, at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Ved ændringer, der kan påvirke dig som tidligere køber væsentlig, får du naturligvis meddelelse herom pr. mail. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Jysk Fynske Mediers hjemmesider.
Jysk Fynske Medier tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne. Jysk Fynske Medier kan ikke stilles til ansvar for, hvad en leverandør/samarbejdspartner har angivet på egen hjemmeside.
Jysk Fynske Medier tager forbehold for udsolgte eller udgåede varer/ydelser.
Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Jysk Fynske Medier kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.
Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Jysk Fynske Medier fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.
Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal rettes mod leverandøren, men vi ønsker som sagt gerne at høre om din oplevelse. Sådanne henvendelser skal rettes til vores hjemmesides kundeservice.
Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse avisfordele@jfmedier.dk.
Opdateret 22.01.20