Returpolitik

Avisfordele og JFM P/S fungerer som formidler af de forskellige arrangementer, fysiske produkter m.m. Aftaleparten fremgår på de enkelte tilbud. 

Billetter og digitale købsbeviser

Avisfordele og JFM P/S fungerer udelukkende som formidler af salg af billetter mellem kunden og den arrangør der sælger billetterne via JFM P/Ss onlinesystemer.

I henhold til "Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 12" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Billetter eller digitale købsbeviser erstattes ikke ved bortkomst, men kan genfremsendes elektronisk.

Billetten kan kun refunderes af arrangøren og kun i tilfælde af aflysning
Billetgebyr refunderes som udgangspunkt ikke ved aflysning eller refundering. Det er dog arrangøren, som tager denne beslutning.

Avisfordele og JFM P/S har intet vedrørende arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement.
Al henvendelse herom rettes til arrangøren, kontaktoplysninger forefindes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt.

Moms udgør 20% af billetsummen inklusive billetgebyr såfremt der er pålagt moms på arrangementet.

Fysiske produkter 

I forbrugerkøb har Kunden ved fjernsalg 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens regler.

Ønsker Kunden at fortryde købet skal meddelelse herom være afsendt til Aftalepart inden for 14 dage efter modtagelse.

Fristen regnes ved køb af tjenesteydelser, herunder digitalt indhold der ikke leveres på et fysisk medium, fra den dag, hvor aftalen indgås.

AFTALEÆNDRINGER
Avisfordele og JFM P/S har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.


ANSVARSBEGRÆNSNING
Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.


Opdateret 27.04.23