Handelsbetingelser

Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på varer, der udbydes af Jysk Fynske Mediers hjemmesider, medmindre andet fremgår af den pågældende hjemmeside, skriftligt er aftalt eller følger af ufravigelig lovgivning. Termen ”varer” inkluderer alle former for købte ydelser herunder serviceydelser, billetter, rejser, arrangementer og lignende.


Du skal være mindst 18 år for at handle på Jysk Fynske Mediers hjemmesider, medmindre andet er angivet på den pågældende hjemmeside. Ved bestilling af varer på Jysk Fynske Mediers hjemmesider bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Derudover accepterer du samtlige Jysk Fynske Mediers betingelser og politikker, herunder ophavsretlige vilkår og privatlivspolitik.

Bestilling


Din bestilling sker online via Jysk Fynske Mediers hjemmesider, enten direkte eller via link til en leverandørs hjemmeside. Bestilling kan ikke ske ved telefonisk henvendelse, medmindre dette tydeligt fremgår på den pågældende hjemmeside.


Ved bestilling angiver du navn, adresse, e-mail og kontooplysninger, som behandles efter Jysk Fynske Mediers privatlivspolitik. Kort efter bestillingen og betalingen modtager du pr. e-mail en ordrebekræftelse med et ordrenummer. Dette nummer skal bruges, hvis yderligere korrespondance med Jysk Fynske Medier og leverandøren.
Hvis du indgår en særaftale med en leverandør eller på anden måde fraviger nærværende betingelser, forbeholder Jysk Fynske Medier sig ret til at hæve handlen.

Særligt vedr. bestilling på Avisfordele


Udstilling af varer på Avisfordele er ikke et tilbud men en opfordring til at gøre tilbud, og der er først indgået en bindende aftale, når du modtager en ordrebekræftelse. Ved din bestilling accepterer du samtidigt disse generelle handelsbetingelser. Behandling og bekræftelse af bestillinger vil ske umiddelbart efter bestilling.
På Jysk Fynske Mediers hjemmesider fremgår kontaktoplysningerne i bunden eller toppen af siden under linkene ”kontakt os”, ”kontakt” eller ”kundeservice”.

Betaling og sikkerhed


Alle anførte priser er vejledende priser inkl. moms, afgifter og told. Jysk Fynske Medier tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer, samt tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse.
Når din betaling er gennemført, modtager du, som nævnt ovenfor, en ordrebekræftelse pr. mail. Denne mail er din kvittering og dit bevis for, at din ordre og betaling er gennemført.


Ved betaling hos Jysk Fynske Mediers anvendes QuickPay Betalingssystem i forbindelse med køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel QuickPay som Jysk Fynske Mediers internethandel er godkendt og certificeret af PBS.
Leveringsbetingelser


I Avisfordele er det muligt at købe Avisfordele egne produkter og produkter, hvor der er lavet en aftale med en ekstern leverandør. Afhængig af, om du køber egne produkter eller produkter fra eksterne leverandører, gælder der forskellige leveringsbetingelser, som er beskrevet nedenfor.


Force Majeure
Hverken Jysk Fynske Medier eller leverandøren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til handlen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure, tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved handlens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

Fortrydelsesret

I forbrugerkøb har Kunden ved fjernsalg 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens regler. Ønsker Kunden at fortryde købet skal meddelelse herom være afsendt til JYSK FYNSKE MEDIER inden 14 dage. Fristen regnes ved køb af tjenesteydelser, herunder digitalt indhold der ikke leveres på et fysisk medium, fra den dag, hvor aftalen indgås.

Særligt vedr. billetter og rejser
Jysk Fynske Medier sælger dels billetter til egne events, dels billetter til arrangementer, hvor der er en ekstern leverandør.
Når der er tale om en ekstern leverandør fungerer Jysk Fynske Medier udelukkende som formidler af salg af billetter mellem dig og den leverandør, der arrangerer det pågældende arrangement, som der er købt billet til via Jysk Fynske Mediers hjemmesider. Bemærk, at køb af billetter i henhold til ”lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" ikke er omfattet af fortrydelsesretten. Jysk Fynske Medier gør særligt opmærksom på, at forsendelsesrisikoen påhviler køber.
På Jysk Fynske Mediers hjemmesider sælges der ikke rejser. Hjemmesiderne linker udelukkende videre til rejsearrangørens hjemmeside, og køb af rejser er ikke omfattet af disse handelsbetingelser men udelukkende af rejsearrangørens handelsbetingelser.
Køb af pakkerejser accepterer du følgende rejsevilkår

Når købet er gennemført modtager du et værdibevis, der benyttes som reference. Hvis du er i kontakt med vores kundeservice, vil man typisk spørge efter værdibevisets ID-nummer for at finde bestillingen.

Eventuelle øvrige billetter, rejsedokumenter eller koder, der skal benyttes for at bestille rejsen vil blive fremsendt elektronisk pr. e-mail. Det vil fremgå på den enkelte aftale, hvornår at disse fremsendes. Som kunde på Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne har man efter købet pligt til at kontrollere sine billetter for fejl - herunder stavefejl - eller mangler. I enkelte tilfælde vil f.eks. ændring af navn pga. stavefejl kunne koste et gebyr, der opkræves særskilt.

Eventuelle ændringer eller annulleringer af rejsen kan udelukkende foretages af den person, der har foretaget købet via Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne. Ønskes rejsen overdraget til anden side, så skal dette altid undersøges af Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne ved henvendelse i rimelig tid inden afrejse. Eventuel omkostning for en overdragelse vil altid påhvile kunden ligesom at ikke alle rejser vil kunne overdrages.

Ved rejser med fly gælder at check-in i lufthavnen, som udgangspunkt skal foretages 2 timer før flyafgang. De fleste check-in lukker senest 1 time før flyafgang, men det er op til kunden at gøre sig bekendt med check-in tidspunkter, da disse kan ændre sig. Tjek dette via rejseselskabet eller lufthavnen i god tid inden afrejse. Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne erstatter ikke, hvis man møder for sent op i lufthavnen i forbindelse med rejsen. Flytider på rejsedokumenter er i udgangspunkter i lokale tider, men bemærk at flyrejsetider kan ændres og i udgangspunkter derfor kun er vejledende. Bagageregler for den enkelte rejse fremgår af Dealen, men hvis du er i tvivl, så kontakt vores kundeservice eller rejseselskabet.

Husk at medbringe gyldigt pas og evt. visum når du rejser. Bemærk at nogle lande har udvidede krav til hvornår at pas skal/må udløbe og at der kan være krav om at passet skal have en gyldighed á f.eks. 6 måneder efter hjemrejse. Ligeledes kræver nogle lande at passet har ledige sider. Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne er ikke ansvarlig, hvis dit pas ikke lever op til paskrav i landet, hvor du rejser til.

Husk at hvis du rejser inden for EU, så bør du medbringe det blå sygesikringsbevis, men at dette ikke gælder ved rejser uden for EU. Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne anbefaler at du tilkøber eller har særskilt rejseforsikring. Kontakt eventuelt dit forsikringsselskab i god tid inden afrejse for råd & vejledning.

Hvis du - eller en ledsager på din rejse - er gravid, anbefaler Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne at det specifikke flyselskab kontaktes for information om de præcise regler. Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne anbefaler at dette gøres inden købet foretages. Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle rejser, der ikke kan gennemføres pga. graviditet eller flyselskabers regler om dette.

Bemærk at nogle af de udbudte rejsemål kræver - eller har anbefalinger om - vaccinationer. For information herom kontakt egen læge eller Statens Seruminstitut. Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne kan ikke stilles ansvarlig for følgesygdomme, sygdom i forbindelse med vaccination eller eventuelle hjemrejseomkostninger i forbindelse med sygdom. Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne anbefaler at man altid tegner rejseforsikring.

Ved bestilling og gennemførelse af en rejse købt på Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne forpligter køber sig til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne og samarbejdspartnere og relevante myndigheder fastsætter. Dette gælder også i forbindelse med transport, tilslutning og på fly/hotel. Eventuel overtrædelse kan betyde øvrige omkostninger, der foretages for egen regning og Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne kan ikke gøres ansvarlig herfor. Dette gælder også i forbindelse med bortvisning eller øjeblikkelig hjemrejse for egen regning.

Ved fejl eller mangler på destinationen skal der rettes henvendelse til opholdsstedet med det samme. Umiddelbart herefter skal der også rettes henvendelse til Jynsk Fynske Mediers Fordelsklubberne på avisfordele@jfmedier.dk. Husk her at beskriv klagen, samt hvem der er klaget til på stedt og hvornår. Hvis Fordelsklubberne først modtager klagen efter hjemkomst, vil klagen blive afvist uden kompensation fra Fordelsklubberne
Henvendelser vedr. fejl, reklamationer og andet


Opstår der fejl eller problemer i forbindelse med dit køb på en af Jysk Fynske Mediers hjemmesider, kan du naturligvis rette henvendelse til os, så vil vi være behjælpelige med at løse problemet.


Opdager du fejl ved varen, har fået leveret en forkert vare, eller viser varen sig på anden måde at være mangelfuld, skal du reklamere til Jysk Fynske Medier inden for rimelig tid. Det betyder, at du skal rette henvendelse til Jysk Fynske Medier pr. mail eller tlf. og gøre opmærksom på problemet hurtigst muligt.
Jysk Fynske Medier sender din reklamation videre til leverandøren. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes via mail eller tlf., vil du få instruktioner om andre løsningsmuligheder, som f.eks. reparation eller ombytning af varen. Efter 2 år fra modtagelse af varen gælder din reklamationsret ikke længere.

Ansvarsbegrænsning og forbehold
Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til, at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Ved ændringer, der kan påvirke dig som tidligere køber væsentlig, får du naturligvis meddelelse herom pr. mail. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Jysk Fynske Mediers hjemmesider.
Jysk Fynske Medier tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiderne. Jysk Fynske Medier kan ikke stilles til ansvar for, hvad en leverandør/samarbejdspartner har angivet på egen hjemmeside.

Jysk Fynske Medier tager forbehold for udsolgte eller udgåede varer/ydelser.

Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Jysk Fynske Medier kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.
Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Jysk Fynske Medier fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal rettes mod leverandøren, men vi ønsker som sagt gerne at høre om din oplevelse. Sådanne henvendelser skal rettes til vores hjemmesides kundeservice.

Behandling af personoplysninger

Når du handler på Jysk Fynske Mediers hjemmesider accepterer du vores privatlivspolitik, og samtykker derved til, at oplysninger om dine handler og din færden på hjemmesiderne, samt på vore leverandører / samarbejdspartneres sider registreres.

I forbindelse med du handler på Jysk Fynske Mediers hjemmesider vil du blive spurgt om tilladelse til at målrette Jysk Fynske Mediers markedsføring til dig.
Du kan til enhver tid framelde markedsføring fra Jysk Fynske Medier.

Kopiering af eller manipulation med ordrebekræftelser o. lign. er ikke tilladt. Ved mistanke om overtrædelse af denne bestemmelse forbeholder Jysk Fynske Medier sig ret til at videregive relevante indsamlede oplysninger til de respektive leverandører, samarbejdspartner eller andre involverede.
Lovvalg og tvister

Køb gennem Jysk Fynske Medier, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Jysk Fynske Medier vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.


Virksomhedsinformation
Jysk Fynske Medier P/S
Bugattivej 8
7100 Vejle
Cvr. nr. 26 50 33 35